مشاوره تلفنی رایگان               ثبت نام خبرنامه رایگان    

وب سرویس

 100,000 تومان

 • 40.000 ایمیل هدیه
 • مدت استفاده سالیانه

طراحی قالب ایمیل

   25,000تومان

 • مدت تحویل 48 ساعت
 • مدت استفاده سالیانه

Addons جوملا

 100,000 تومان

 • مدت تحویل 24 ساعت
 • مدت استفاده سالیانه

تعرفه ایمیل

بسته W2

3.000.000 عدد

 • هزینه هر ایمیل: 9 ریال
 • میزان تخفیف : 900هزار تومان

بسته W3

5.000.000 عدد

 • هزینه هر ایمیل: 8.7 ریال
 • میزان تخفیف : 1.650.000 تومان

بسته W4

10.000.000 عدد

 • هزینه هر ایمیل: 8 ریال
 • میزان تخفیف : 4 میلیون تومان

ارسال ایمیل با حجم بالاتر

ردیف میزان خرید (عدد) تعرفه هر ایمیل(تومان) تخفیف(تومان) مبلغ پرداختی(تومان)
1 3,000,000 0.9 900,000 2.700.000
2 5,000,000 0.87 1.650.000 4.350.000
3 10,000,000 0.8 4,000,000 8.000.000
4 15,000,000 0.76 6.600.000 11.400.000
5 25,000,000 0.73 11.750.000 18.250.000
6 50,000,000 0.7 25,000,000 35.000.000
7 100,000,000 0.66 54,000,000 66,000,000
Parsapp Livechat

© 2015 All rights reserved for ParsApp